Lá dương sỉ Pháp

Lá này dùng trong cắm giỏ hoa, hộp hoa, hoặc trang trí xe hoa, …nói chung lá này cắm đẹp cho mọi bối cảnh.

các  bạn có thể dùng lá này nhiều, ưu điểm bềnh

Danh mục:
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng: