Lá Đinh Lăng

Lá Đinh lăng dùng trong bó hoa dạng tròn cổ điển, đối với lá này khi bó hoa các bạn tạo khung lá tròn, sau đó chọt hoa vào theo khung sẽ được bó tròn.

Lá này cũng có thể cắt ra nhỏ từng lá làm lớp lá che mốt trên vòng hoa chia buồn, sau đó cắm hoa trên lớp lá đó.

Hoặc có thể làm nền dạng bacroup

Danh mục:
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng: