Mô tả

Lá Đuôi công dùng để trang trí trong cắm hoa nghệ thuật

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng: