Bảng Điểm Ghép Lan Hồ Điệp Khóa 2

TênKhóa HọcNgày ThiĐiểm Tổng 
Nguyễn Hoàng AGhép Lan Hồ Điệp Khóa 120/10/20207
Trịnh Ngọc DẹoGhép Lan Hồ Điệp Khóa 120/10/20208
Nguyễn Thị CGhép Lan Hồ Điệp Khóa 120/10/20209