Bảng Điểm Ghép Lan Hồ Điệp Khóa 1

Bảng điểm thi ghép lan hồ điệp ngày 20/10/2020

TênKhóa HọcNgày ThiĐiểm Tổng 
Nguyễn Thị AGhép Lan Hồ Điệp Khóa 120/10/202010
Nguyễn Thị BGhép Lan Hồ Điệp Khóa 120/10/202010
Nguyễn Thị CGhép Lan Hồ Điệp Khóa 120/10/202010